Anna Kusztal-Figurska, Anna Kołacz, Monika Szyperska

Uczeń z dysfunkcją wzroku na lekcjach języka obcego

Sesja poświęcona będzie  nauczaniu języków obcych uczniów słabowidzących. Prelegentki przedstawią sylwetkę ucznia słabowidzącego, na podstawie zebranych materiałów pokażą co widzi osoba z dysfunkcją wzroku i jakie ma to znaczenie w nauce. Obecni na sesji dowiedzą się również jak dostosować materiały dla takich uczniów i na co zwrócić największą uwagę i jakie narzędzia ułatwiają pracę na lekcji, kiedy brakuje materiałów dostosowanych. Czyli jak wygląda praktyczna strona nauczania osób słabowidzących.

Biogram:

Anna Kusztal-Figurska jest absolwentką Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego. Dyplom magistra uzyskała na wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.

Anna Kołacz to absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języka Obcych. Dyplom magistra uzyskała na wydziale Filologii Angielskiej UMCS.

Od 2008 i 2009  roku pracują w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 8 dla Dzieci Słabowidzących w Warszawie. Na swoich lekcjach stosują zasady tyflopedagogiki. Pracę z młodzieżą wykonują z wielkim zamiłowaniem i zaangażowaniem.

Monika Szyperska – terapeuta widzenia i nauczyciel języka angielskiego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących w Warszawie. Ukończyła 5-letnie studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej (obecnie: Akademia Pedagogiki Specjalnej) w Warszawie oraz liczne szkoły językowe. Pracuje również w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sulejówku, gdzie zajmuje się diagnozą funkcjonowania wzrokowego dzieci w wieku szkolnym.