Bożena Janiszewska, Oxford University Press

Właściwości dzieci z dysfunkcjami typu: ADHD, Zespół Aspergera – pomoc w nauce i wychowaniu w szkole.

Od 1 września 2017 roku obowiązuje w przedszkolach, szkołach i placówkach rozporządzenie MEN w sprawie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Chcąc ułatwić Państwu i dzieciom z tymi dysfunkcjami proces uczenia się, podaję objawy zaburzeń, właściwości i możliwości tych dzieci. Główną przyczyną wspomnianych dysfunkcji są zmiany organiczne w mózgu uwarunkowane różnymi czynnikami (genetyczne, dziedziczne, wrodzone itp).

Pracując z dziećmi z ADHD powinniśmy znać główne rodzaje i objawy tych dysfunkcji, podstawowe sposoby pracy z uczniami na lekcjach i w czasie zajęć wyrównawczych.

Jeśli chodzi o Zespół Aspergera, to jest to jedna z „odmian” autyzmu – tego całościowego zespołu zaburzeń organicznych. Wiele dzieci z ZA może mieć prawidłowy, a nawet wysoki poziom intelektualny przy występujących innych dysfunkcjach, które musimy znać, by praca nasza przynosiła efekty a dzieci zyskiwały wiedzę. W materiałach, które otrzymacie Państwo, będzie można znaleźć wiele informacji służących pomocą w pracy z dziećmi oraz obszerną bibliografię, jako uzupełnienie wiedzy.

Biogram:

Magister psycholog z ponad pięćdziesięcioletnim stażem pracy. Wykładowca wyższych uczelni, współpracownik różnych ośrodków szkoleń, ośrodków doskonalenia nauczycieli, pracownik Poradni Psychologicznych dla Dzieci i Młodzieży (badania psychologiczne i diagnozy, konsultacje, współpraca z rodzicami). Wieloletni współpracownik WSiP i Centrum Edukacji Nauczycieli Szkól Artystycznych; współpraca z PWN. Autorka publikacji książkowych i wielu artykułów dla nauczycieli, rodziców i dzieci. Specjalizuje się w psychologii rozwojowej, klinicznej, społecznej. Z jej metod badań dojrzałości szkolnej korzysta wielu nauczycieli z całej  Polski. Ma trójkę wspaniałych wnuków i ….stale za mało czasu.