Call for Papers – ,,Małe pomysły, duże inspiracje” Konferencja Young Learners 2018

3

Zaproszenie do zgłaszania propozycji wystąpień

 V Konferencja Young Learners  

Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych – PASE

Warszawa, 3 marca  2018 r. 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych – PASE już po raz piąty!  organizuje 3 marca 2018 r. na  ….. w Warszawie konferencję Young Learners, której celem jest zaprezentowanie najnowszych trendów w nauczaniu języków obcych dzieci w przedszkolach i szkole podstawowej.

Zaproszenie do składania propozycji wystąpień w czasie konferencji Young Learners kierujemy do ekspertów w dziedzinie edukacji językowej dzieci, metodyków, lektorów, trenerów, nauczycieli uczących dzieci w szkołach, przedszkolach, na kursach i zajęciach pozalekcyjnych oraz autorów publikacji i podręczników, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą z uczestnikami szukającymi inspiracji i innowacyjnych metod kształcenia językowego dzieci.

Zapraszamy Państwa do zgłaszania propozycji referatów i/lub tematów warsztatów, które byłyby związane z tematyką konferencji i wpisywałby się w następujące, przykładowe, sekcje problemowe:

 • nowoczesne metody, materiały i praktyczne przykłady pracy z dziećmi na zajęciach językowych,
 • nauczanie języków poprzez zabawę, muzykę, sztukę, etc.
 • przygotowanie do nauki języków obcych w przedszkolach,
 • zmiany w podstawie programowej dotyczącej wczesnoszkolnego nauczania języków obcych,
 • kształcenie w oddziałach dwujęzycznych w nowej szkole podstawowej,
 • nauczanie języków a kognitywny, senso-motoryczny i psychiczny rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • nauczanie języków obcych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: dysleksja, ADHD, Asperger, etc.,
 • wykorzystanie nowych technologii w nauce języków,
 • angażowanie w naukę języków rodzicowi i przekazywanie im informacji zwrotnej o postępach ich dzieci w nauce,
 • ocenianie w kształceniu językowym małych dzieci,
 • przygotowanie do egzaminu z języka nowożytnego ósmoklasistów oraz
 • inne zagadnienia związane z nauką języków obcych dzieci, które chcieliby Państwo zaprezentować uczestnikom tego wyjątkowego i największego w Polsce wydarzenia.

Prelegenci zakwalifikowani do przeprowadzenia sesji warsztatowej lub wygłoszenia wykładów otrzymają darmowy wstęp na wszystkie sesje konferencji oraz dyplomy uczestnictwa. Ich nazwiska i biogramy zostaną także opublikowane w materiałach promocyjnych i na stronie internetowej wydarzenia.

Propozycje wystąpień należy przesyłać w formie elektronicznej do dnia 10 stycznia 2018 r. Formularz online znajdziesz tutaj.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!