City College

Język:  angielski

Rodzaje kursów: dla dzieci, młodzieży, dorosłych, egzaminacyjne Cambridge, maturalne, firm, lekcje indywidualne

Opis: Zapraszamy na kursy całoroczne dające możliwość rozpoczynania nauki na różnych poziomach zaawansowania w grupach 10-12 osobowych, rozwijające umiejętności praktycznego stosowania języka angielskiego w życiu codziennym oraz w rozmaitych sytuacjach zawodowych. Zajęcia prowadzone są w systemie 2×2 godz. tygodniowo (120 godz. rocznie). Uczymy również dzieci w wieku od 5 lat. Celem tych kursów jest systematyczna nauka języka angielskiego, kształcenie i rozwijanie      u dzieci nieskrępowanego posługiwania się językiem angielskim. Program kursów i sposób prowadzenia zajęć uwzględnia specyfikę pracy z dziećmi, łączy naukę z zabawą i grą. Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 12-osobowych na różnych poziomach zaawansowania. System zajęć to 2×2 godz. tygodniowo tj. 120h rocznie lub 2×1 godz. tj. 60 h rocznie – dla najmłodszych słuchaczy. Szkoła wprowadziła system informacji dla rodziców o postępach uczniów i każdy słuchacz, dwukrotnie w ciągu trwania kursu, otrzymuje raport postępów, przedstawiający w sposób opisowy jego mocne i słabe strony.
City College prowadzi kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge i egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
W naszej ofercie mamy również zajęcia indywidualne tzw. one to one.

Telefon

+48 363 22 10

Email

sekretariat@citycollege.com.pl

Adres

ul. Żeromskiego 33,

26-600 Radom

Rok założenia

1989