Czas trwania i koszt Inspekcji

Standardowa inspekcja trwa dwa dni i jest przeprowadzana przez dwóch inspektorów.

Inspekcje jednodniowe odbywają się w szkołach, które posiadają nie więcej niż ok. 200 słuchaczy, w których nauczanie odbywa się w maksimum dwóch niezbyt oddalonych od siebie ośrodkach i w których układ harmonogramu zajęć pozwala na obserwację wymaganej liczby zajęć w czasie jednego dnia.

Inspekcje trzydniowe odbywają się w szkołach, w których duża liczba słuchaczy i zatrudnionych nauczycieli, oddalone od siebie ośrodki, w których prowadzone jest nauczanie oraz układ harmonogramu  zajęć uniemożliwiają odbycie wymaganej liczby obserwacji zajęć w ciągu dwóch dni.

Opłata za inspekcję jest wnoszona przez szkołę w terminie 21 dni przed rozpoczęciem inspekcji.

Szkoły proszone są o zarezerwowanie miejsc dla inspektorów w pokojach jednoosobowych (ze śniadaniem) z łazienką w hotelu 3-gwiazdkowym, oraz o zorganizowanie transportu między ośrodkami, w których odbywają się zajęcia. Koszty zakwaterowania i transportu  ponoszą wizytowane szkoły.

Opłata za inspekcję PASE:

  • Inspekcja jednodniowa: bezpłatna
  • Inspekcja dwudniowa:  2000,00 zł
  • Inspekcja trzydniowa: 2500,00 zł
  • Inspekcja doradcza (friendly visit): 1000 zł