dr Piotr Pilch

Bezkosztowa motywacja pracowników

Biogram:

Historia stanowisk naukowych:

2009 Docent, Katedra Nauk Społecznych, Zakład Sociologii, Akademia Leona Koźmińskiego

2002–2009 Adiunkt, Katedra Nauk Społecznych, Zakład Socjologii, Akademia Leona Koźmińskiego

1998–2002 Asystent, Katedra Nauk Społecznych, Zakład Sociologii, WSPiZ im. L. Koźmińskiego

Zainteresowania badawcze:

  • kierowanie ludźmi w organizacji
  • psychologia organizacji
  • psychologia zarządzania
  • socjologia organizacji
  • zachowania organizacyjne
  • zarządzanie zasobami ludzkimi

Wykładane przedmioty:

Psychologia zachowań pracowniczych
Trening społecznych umiejętności menedżerskich
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Budowanie zespołów
Rekrutacja, selekcja, rozwój i kariera
Zachowania organizacyjne
Techniki badań społecznych