English College Zwoleń

Szkoła English College powstała we wrześniu 1995 roku na podstawie Wpisu do Ewidencji Niepublicznych Placówek Oświatowych Kuratorium Oświaty w Radomiu. Obecnie Szkoła posiada 7 oddziałów w Radomiu oraz Kozienicach, Iłży, Jedlnii-Letnisko, Pionkach i Zwoleniu oraz organizuje Szkolenia Językowe na zlecenie firm oraz instytucji.

Od samego początku swojej historii koncentrujemy się na NAUCZANIU PRAKTYCZNEGO JĘZYKA ANGIELSKIEGO organizując kursy językowe w systemie dualnym: LEKTOR POLSKI & NATIVE SPEAKER. W English College już nawet osoby zupełnie początkujące i najmłodsze dzieci uczą się języka angielskiego bezpośrednio od rodowitych Brytyjczyków, a także lektorów z Irlandii, USA, Kanady, RPA, Australii i Nowej Zelandii.

Wszyscy Native Speakers posiadają wyższe wykształcenie oraz uznawane na całym świecie certyfikaty, uprawniające ich do nauczania języka angielskiego obcokrajowców. Lektorzy Polscy to absolwenci studiów neofilologicznych: Anglistyka, Lingwistyka, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych). Opiekę merytoryczną nad lektorami sprawuje 2 dyrektorów metodycznych wspieranych przez zespół metodyków.

Szkoła przygotowuje swoich uczniów do wszystkich typów egzaminów językowych w szkole publicznej : SPPRAWDZIAN 6-KLASISTY; EGZAMIN GIMNAZJALNY oraz MATURA na Poziomie Podstawowym i Rozszerzonym, a także międzynarodowych certyfikatów językowych.

W 2009 roku Szkoła uzyskała status AKREDYTOWANEGO CENTRUM EGZAMINACYJNEGO PEARSON PTE, a rok później AKREDYTOWANEGO CENTRUM EGZAMINACYJNEGO ETS GLOBAL, dzięki czemu nasi słuchacze mogą przygotować się i uzyskać uznawane na całym świecie oficjalne certyfikaty językowe.

Najnowsze projekty w Szkole English College to KURSY JĘZYKA NIEMIECJKIEGO dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ENGLISH & LIFE SKILLS włączenie do programu szkoły nauczania umiejętności miękkich we wszystkich grupach wiekowych i poziomach zaawansowania.

Telefon

662 482 57148 676 41 15 

Adres

Zwoleń

ul. Jagiełły 10

Rok założenia

1995