Germanicus LanguageBox

Języki: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski  oraz j. polski dla obcokrajowców

Rodzaj kursów: kursy grupowe i indywidualne dla dorosłych, młodzieży i dzieci oraz dzieci powracających z krajów anglo- i niemieckojęzycznych; szkolenia dla firm; kursy języka ogólnego, biznesowego oraz branżowo – specjalistycznego.

Opis: Germanicus LanguageBox istnieje od roku 2000. Celem założycieli szkoły było stworzenie wysokiej jakości systemu nauczania oraz profesjonalnego doradztwa językowego.

Uczymy w małych grupach. Do klientów podchodzimy indywidualnie stwarzając warunki, w których każdy klient odpowiednio do swoich potrzeb, talentów i preferencji uczenia się będzie mógł rozwijać się i osiągać sukcesy.

Germanicus LanguageBox jest centrum edukacyjnym wpisanym pod numerem ewidencyjnym 2.22/00095/2008 do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Posiadamy Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 i akredytację Pomorskiego Kuratorium Oświaty.

Adres

Al. Zwycięstwa 250,

81-540 Gdynia

Rok założenia

2000