dr hab. Paweł Boguszewski, Oxford University Press

,,Język mózgu”

Zdolność do komunikacji przy pomocy abstrakcyjnych pojęć jest czymś, co wyróżnia nasz gatunek spomiędzy wszystkich istot żywych na planecie Ziemi. Zdolność do mówienia jest wrodzona, pojawia się wszędzie tam, gdzie homo sapiens tworzy kulturę. Bez wątpienia zjawisko to ma swoje korzenie w budowie mózgu i jak wszystko w biologii powstało w wyniku działania mechanizmów ewolucji. Z drugiej strony, różnorodność systemów językowych pokazuje nam, że jest to bardzo elastyczny fenomen, który, sami kształtujemy w procesie historycznym. W moim wykładzie spróbuje pokazać jak współczesna neuronauka bada nasze zdolności językowe.

Biogram:

Neurobiolog, adiunkt w Centrum Neurobiologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk oraz kierownik Pracowni Biologicznych Podstaw Zachowania w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Zajmuje się badaniem zachowania się oraz emocji i ich korelatów neurobiologicznych w modelach wykorzystywanych w badaniach biomedycznych. Interesuje się badaniami behawioralnymi zachowań afektywnych i eksploracyjnych oraz automatyzacją procesów analizy behawioralnej. Studiował biologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz w IBD PAN, gdzie w 2004 roku uzyskał tytuł doktora nauk biologicznych z zakresu neurofizjologii. W latach 2005-2008 odbył staż podoktorski na Wydziale Psychologii Yale University w New Haven w Stanach Zjednoczonych. Prywatnie jest pasjonatem programowania i żeglarstwa oraz popularyzacji nauki.