O Radzie

Działalność PASE w dziedzinie promowania jakości w nauczaniu języków obcych wspiera Rada Programowa, w skład której wchodzą wybitni eksperci a zarazem niekwestionowane osobistości w dziedzinie metodyki nauczania języków obcych, zarządzania kształceniem językowym oraz pedagogiki. Członkowie Rady wspierają Stowarzyszenie w ustalaniu głównych kierunków jego działalności, dbaniu o wysoki poziom organizowanych wydarzeń oraz doborze tematyki konferencji i szkoleń.

Członkowie Rady:

prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska, Uniwersytet SWPS

prof. Jacek Pyżalski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens, prof UJ, Uniwersytet Jagielloński

dr. Grzegorz Śpiewak, Macmillan Polska

Jolanta Urbanikowa pełnomocnik rektora UW ds. realizacji Procesu Bolońskiego.

 

Najbliższe posiedzenie Rady Programowej PASE – 8 grudnia 2017 r. o godz. 11.00, spotkanie poprowadzi Anna Grabowska.