Prelegenci

prof. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj

Kierownik Zakładu Akwizycji Języka w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Autorka i współautorka wielu prac naukowych z dydaktyki językowej dotyczących m. in. nauczania języków obcych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, kształcenia nauczycieli języków obcych, rozwijania kompetencji czytania i pisania w języku obcym…czytaj więcej

dr hab. Paweł Boguszewski, Oxford University Press

Neurobiolog, adiunkt w Centrum Neurobiologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN I kierownik Pracowni Biologicznych Podstaw Zachowania w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Zajmuje się badaniem zachowania się oraz emocji i ich korelatów neurobiologicznych w modelach wykorzystywanych w badaniach biomedycznych. Interesuje się badaniami behawioralnymi zachowań afektywnych i eksploracyjnych oraz automatyzacją procesów analizy behawioralnej…czytaj więcej

Patrycja Rzepecka,
Pearson

Psycholog i psychoterapeuta dziecięcy. Przez kilka lat pracowała w szkołach zdobywając doświadczenie jako psycholog szkolny. Współpracuje m.in. z Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Fundacją SCOLAR oraz prowadzi własną praktykę. Prowadzi grupowe zajęcia umiejętności społecznych dla dzieci z trudnościami w zachowaniu, zajęcia z twórczego myślenia oraz z zakresu psychoedukacji…czytaj więcej

Edyta Borowicz-Czuchryta,
Oxford University Press

Magister pedagogiki specjalnej oraz absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej UMCS w Lublinie. Obecnie pracuje jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie i Gimnazjum w Skrobowie oraz jako wykładowca w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie na kierunku anglojęzycznym BA Tourism and Hospitality Management. Od kilku lat jest również doświadczonym Ambasadorem programu eTwinning…czytaj więcej

dr hab. Joanna Nijakowska,
Uniwersytet Łódzki

dr hab. prof. UŁ Joanna Nijakowska jest pracownikiem Zakładu Pragmatyki Językowej, Instytutu Anglistyki, Uniwersytetu Łódzkiego (http://anglistyka.uni.lodz.pl/ZPJ?joanna_nijakowska), specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących przyswajania języka obcego, metodyki nauczania języka obcego oraz specyficznych trudności w uczeniu się; ma wieloletnie doświadczenie w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli języków obcych…czytaj więcej

Bożena Janiszewska,
Oxford Univeristy Press

Bożena Janiszewska, psycholog z pięćdziesięcioletnim stażem pracy. Wykładowca wyższych uczelni, współpracownik różnych ośrodków szkoleń i ośrodków doskonalenia nauczycieli, współpracownik WSiP-u; Współpracownik Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych; pracownik Poradni Psychologicznych dla Dzieci i Młodzieży, (badania psychologiczne, konsultacje, współpraca z rodzicami). Autorka publikacji książkowych i wielu artykułów…czytaj więcej

dr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek

Nauczyciel akademicki w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego specjalizujący się w dydaktyce przedmiotowej nauczania języków obcych. Egzaminator maturalny, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli i nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem pracy w liceum i gimnazjum. Przez 23 lata – wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy…czytaj więcej

dr Paweł Rutkowski,
Uniwersytet Warszawski

Twórca i kierownik Pracowni Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego. Językoznawca ogólny, specjalista w zakresie składni języków naturalnych, badacz polskiego języka migowego (PJM). Autor ponad stu prac naukowych i podręczników, w tym kilkudziesięciu opublikowanych w wydawnictwach międzynarodowych.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu…czytaj więcej

dr Alina Szulgan,
Global School

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni lektor języka polskiego jako obcego. Ponad 10 lat pracy na Ukrainie w Humanistyczno-Pedagogicznej Akademii im. Tarasa Szewczenki. Obecnie lektor języka polskiego w Szkole Językowej Global School. Autorka licznych publikacji i tłumaczeń…czytaj więcej.

dr Piotr Plichta,
Uniwersytet Wrocławski

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogki, pedagog specjalny, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego i pracownik naukowy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Autor i współautor ponad 80 publikacji naukowych. Członek i kierownik zespołów badawczych zajmujących się problemtyką niepełnosprawności, szczególnie intelektualnej, zdrowia publicznego, stresu i wypalenia zawodowego…czytaj więcej

Elżbieta Neroj,
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Psycholog, neurobiolog, trener umiejętności poznawczych, radca generalny w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej w Radzie Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych i Edukacji Włączającej. Jest członkiem Polskiej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych…czytaj więcej

Witold Machlarz,
Human Excellence

Trener biznesu i rozwoju osobowego, absolwent Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim, studiów podyplomowych z Psychologii Biznesu i Zarządzania Ludźmi w Firmie na Akademii Leona Koźmińskiego oraz  Zarządzania Firmą Rodzinną (FBA) i Akademii Liderów w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Aktualnie doktorant na Wydziale Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego w  Warszawie…czytaj więcej

A. Kusztal-Figurska,
A. Kołacz, M. Szyperska

Anna Kusztal-Figurska – absolwentka Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego. Dyplom magistra uzyskała na wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.
Anna Kołacz – absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języka Obcych. Dyplom magistra uzyskała na wydziale Filologii Angielskiej UMCS…
Monika Szyperska – terapeuta widzenia i nauczyciel języka angielskiego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących w Warszawie…czytaj więcej.