Rejestracja

LISTA REZERWOWA

Osoby zainteresowane udziałem w sobotniej konferencji proszone są o bezpośredni kontakt z biurem: pase@pase.pl lub 22 226 39 69


Rejestracja na konferencję jest równoznaczna z akceptacją regulaminu

W chwili odnotowania przez Organizatora płatności wystawiana jest automatycznie faktura i przesyłana na adres e-mail osoby dokonującej rejestracji.