Szkoła członkowska

Szkoła członkowska to placówka, która przeszła pozytywnie inspekcję PASE i uzyskała Znak Jakości PASE (rekomendacja przyznawana jest na 3 lata).

Reprezentantem placówki może być prezes, dyrektor, kierownik, właściciel lub współwłaściciel.

Posiadanie przez szkołę językową rekomendacji PASE znacząco podnosi jej prestiż i daje gwarancję jej klientom, że jakość nauczania została rzetelnie sprawdzona  przez niezależnych specjalistów. Zachęca to klientów indywidualnych i korporacyjnych do wyboru szkoły ze znakiem Jakości PASE, uwiarygodnia jej reklamę oraz motywuje najlepszych pracowników i lektorów do pracy dla niej.

Przynależenie do Stowarzyszenia PASE:

  • otwiera szkołę na współpracę i wymianę wzajemnych doświadczeń z innymi profesjonalnymi szkołami językowymi,
  • ułatwia dostęp do elitarnych konferencji i szkoleń branżowych dotyczących zarządzania szkołami, , zagadnień metodycznych, technik sprzedaży, obsługi klienta itp. – często na bardzo preferencyjnych warunkach finansowych,
  • umożliwia dostęp do opracowań prawnych dotyczących aktualnych problemów szkół językowych oraz do wspólnego systemu porad prawnych,
  • zapewnia reklamę szkołom w ogólnopolskich czasopismach, w Internecie, na targach, konferencjach itp.,
  • umożliwia dział w wielu międzynarodowych projektach edukacyjnych oraz daje szansę korzystania z wielu innych inicjatyw PASE.

Stała wymiana doświadczeń oraz dostęp do aktualnej wiedzy w dziedzinie nauczania Języków Obcych umożliwia szkole PASE nieustanne podnoszenie jakości świadczonych usług.

ROCZNA OPŁATA STAŁA DLA SZKOŁYSzkoła poniżej 300 kursantówSzkoła powyżej 300 kursantów
Miasto poniżej 150 000 mieszkańców900 zł / rocznie1800 zł / rocznie
Miasto 150 000 – 1000 000 mieszkańców1300 zł / rocznie2600 zł / rocznie
Miasto powyżej 1 000 000 mieszkańców1900 zł / rocznie3900 zł / rocznie

Dzięki, opłacie stałej możliwa jest ogólnopolska reklama PASE oraz szkół rekomendowanych, organizacja szkoleń i konferencji oraz funkcjonowanie Stowarzyszenia.

UWAGA: Opłata dla szkoły liczona jest oddzielnie dla każdego miasta w którym szkoła ma swoja siedzibę.
Poza opłatą szkoły, każdy członek rzeczywisty PASE (przedstawiciel szkoły) opłaca składkę członkowską:

150 zł / os. – 3 przedstawicieli szkoły; 200 zł / os. – 2 przedstawicieli szkoły; 300 zł / os. – 1 przedstawiciel

 

INSPEKCJA PASE

  1. Podstawowe warunki wstępne: czytaj więcej.

Kwestionariusz jest dokumentem pomocniczym mającym za zadanie ułatwić szkole podjęcie decyzji o tym, czy spełnia już kryteria Jakości PASE i ma szansę na pozytywną weryfikację i przyznanie Znaku Jakości PASE.

  1. Procedury inspekcji PASE: pobierz w wersji PDF
  2. Zasady inspekcji PASE: pobierz w wersji PDF
  3. Wniosek o przeprowadzenie inspekcji PASE: formularz do wypełnienia on line