prof. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj

 „Na miarę ucznia”. O indywidualizacji w kształceniu językowym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Na czym polega zasada indywidualizacji na lekcji języka obcego? W jakim zakresie nauka języka obcego może pełnić funkcje terapeutyczne?

Specjalne potrzeby edukacyjne, nawet te, które są związane z deficytami języka i mowy nie wpływają na zmianę celu nauczania języka obcego, jakim jest zdobycie umiejętności komunikowania się w języku obcym. Oznaczają one jednak dobór technik pracy, sposobów oceniania postępów i pomocy uczniowi w odniesieniu do założonych kompetencji kluczowych i językowych kompetencji komunikacyjnych. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zwłaszcza tymi, które implikują niedobory języka pierwszego potrzebują wsparcia i specjalnych starań, by budować repertuar środków językowych potrzebnych do funkcjonowania społecznego i poznawczego. Dbałość o systematyczny rozwój językowych kompetencji komunikacyjnych staje się wtedy nadrzędnym celem edukacji i rehabilitacji tych osób. Nauka języka obcego może ten proces wspomagać pod warunkiem, że jej cele i przebieg będą skrojone „na miarę” zawsze indywidualnych potrzeb i potencjału rozwojowego ucznia.

Biogram:

Kierownik Zakładu Akwizycji Języka w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Autorka i współautorka wielu prac naukowych z dydaktyki językowej dotyczących m. in. nauczania języków obcych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, kształcenia nauczycieli języków obcych, rozwijania kompetencji czytania i pisania w języku obcym.