Akademie Metodyka PASE

 

Półroczny cykl dwudniowych warsztatów, rozwijających umiejętności niezbędne w pracy metodyka w szkole językowej, skierowany do doświadczonych metodyków, jak również lektorów aktywnie pracujących w zawodzie min. 5 lat. Tematy poruszane w trakcie Akademii to: tworzenie programów, rekrutacja w szkole językowej, prowadzenie efektywnych warsztatów dla lektorów i klientów, narzędzia hospitowania lekcji, przekazywanie dobrej informacji zwrotnej oraz badanie potrzeb szkoleniowych. Dotychczas odbyło się 8 edycji Akademii, które zaowocowały 163 absolwentami!