CALL FOR PAPERS – Konferencja Young Learners PASE I 10 marca 2018 I Warszawa

Zaproszenie kierujemy do ekspertów w dziedzinie edukacji językowej dzieci, metodyków, lektorów, trenerów, nauczycieli uczących dzieci w szkołach, przedszkolach, na kursach i zajęciach pozalekcyjnych oraz autorów publikacji i podręczników, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą z uczestnikami szukającymi inspiracji i innowacyjnych metod kształcenia językowego dzieci.

TEMATYKA KONFERENCJI:

 • nowoczesne metody, materiały i praktyczne przykłady pracy z dziećmi na zajęciach językowych,
 • nauczanie języków poprzez zabawę, muzykę, sztukę, etc.
 • przygotowanie do nauki języków obcych w przedszkolach,
 • zmiany w podstawie programowej dotyczącej wczesnoszkolnego nauczania języków obcych,
 • kształcenie w oddziałach dwujęzycznych w nowej szkole podstawowej,
 • nauczanie języków a kognitywny, senso-motoryczny i psychiczny rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • nauczanie języków obcych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: dysleksja, ADHD, Asperger, etc.,
 • wykorzystanie nowych technologii w nauce języków,
 • angażowanie w naukę języków rodzicowi i przekazywanie im informacji zwrotnej o postępach ich dzieci w nauce,
 • ocenianie w kształceniu językowym małych dzieci,
 • przygotowanie do egzaminu z języka nowożytnego ósmoklasistów oraz
 • inne zagadnienia związane z nauką języków obcych dzieci, które chcieliby Państwo zaprezentować uczestnikom tego wyjątkowego i największego w Polsce wydarzenia.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie poniższego formularza najpóźniej do 10 stycznia 2018 r. 

ZGŁOSZENIE WYSTĄPIENIA

PROSIMY WYPEŁNIĆ POLA ZWIĄZANE Z TYLKO JEDNYM RODZAJEM WYSTĄPIENIA (WYKŁAD LUB WARSZTATY)!

Czy chce Pani/Pan wygłosić wykład? Jeśli tak, prosimy o wypełnienie poniższych punktów:

Czy chce Pani/Pan poprowadzić warsztat? Jeśli tak, prosimy o wypełnienie poniższych punktów:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przesłanie powyższego kwestionariusza jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizatora konferencji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).


Wystąpienie podczas konferencji jest równoznaczne z bezpłatnym udziałem we wszystkich sesjach konferencji.

Nazwiska i biogramy prelegentów zostaną opublikowane w materiałach promocyjnych i na stronie internetowej Organizatora.

Miejsce konferencji: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Serdecznie zapraszamy do współpracy, zespół PASE I pase@pase.pl