dr Alina Szulgan

Praca z dzieckiem cudzoziemskim w klasie szkolnej

W polskich szkołach uczy się coraz więcej dzieci cudzoziemców. Placówki oświatowe, do których trafiają obcokrajowcy, powinny być odpowiednio przygotowane do pracy z uczniami, którzy pochodzą z innych krajów i kręgów kulturowych, nie znają języka polskiego i mają bardzo zróżnicowane doświadczenie edukacyjne i migracyjne. Praca z uczniami cudzoziemskimi stawia przed szkołą nowe i dość trudne zadania. Nauczyciele  muszą dostosować treści i metody dydaktyczno-wychowawcze do potrzeb dzieci cudzoziemskich, nawiązać kontakt z rodzicami, zrozumieć specyfikę funkcjonowania takich osób, zapoznać się z kulturą  obcego kraju. Każdy z nich musi podjąć też szereg działań, które przyczynią się do stworzenia przyjaznego środowiska w klasie.

Niniejszy referat jest próbą udzielenia odpowiedzi na pytanie jak pracować z dzieckiem cudzoziemskim  w klasie i w szkole.

Biogram:

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni lektor języka polskiego jako obcego. Ponad 10 lat pracy na Ukrainie w Humanistyczno-Pedagogicznej Akademii im. Tarasa Szewczenki. Obecnie lektor języka polskiego w Szkole Językowej Global School. Autorka licznych publikacji i tłumaczeń.