dr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek

Kształcenie językowe ucznia zdolnego: w poszukiwaniu narzędzi i technik działania

Istnieje wiele profili uczniów zdolnych i utalentowanych. Proces ich rozpoznawania przez nauczycieli to często konieczność „wyjścia poza dostarczone informacje”.  Zakładając, że uda się nam to osiągnąć, stajemy jako nauczyciele praktycy wobec pewnego wyzwania edukacyjnego, jakim jest znalezienie skutecznych sposobów podsycania, dbania i rozwijania tego szczególnego potencjału uczniów. W związku z powyższym, aby podjąć optymalne działania zadajemy sobie konkretne pytania:  Jakie metody, techniki i narzędzia mogą nam i uczniom pomóc? Czego należy unikać? Gdzie szukać wsparcia? Jak radzić sobie z mitami na temat pracy z uczniem zdolnym i rzeczywistością (przede wszystkim szkolną)?

Niniejsze wystąpienie stanowi próbę znalezienia celnych i zarazem aktualnych odpowiedzi na te i podobne pytania nurtujące nauczycieli zainteresowanych procesem kształcenia uczniów zdolnych.

Biogram:

Nauczyciel akademicki w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego specjalizujący się w dydaktyce przedmiotowej nauczania języków obcych. Egzaminator maturalny, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli i nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem pracy w liceum i gimnazjum. Przez 23 lata – wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, w którym pełniła, między innymi, funkcję kierownika językowych praktyk studenckich na wszystkich etapach edukacyjnych i we wszystkich typach szkół. Koordynator i członkini Komitetu Głównego Olimpiady Języka Francuskiego. Autorka publikacji z dziedziny metodyki nauczania języków obcych. Swe zainteresowania dotyczące pracy z uczniem zdolnym rozwinęła nie tylko w codziennej pracy w szkole, ale również podczas podyplomowych studiów z zakresu Edukacji Dzieci Zdolnych na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.