dr Piotr Pilch

O Prelegencie

Historia stanowisk naukowych:

2009 Docent, Katedra Nauk Społecznych, Zakład Sociologii, Akademia Leona Koźmińskiego

2002–2009 Adiunkt, Katedra Nauk Społecznych, Zakład Socjologii, Akademia Leona Koźmińskiego

1998–2002 Asystent, Katedra Nauk Społecznych, Zakład Sociologii, WSPiZ im. L. Koźmińskiego

Zainteresowania badawcze: kierowanie ludźmi w organizacji, psychologia organizacji, psychologia zarządzania, socjologia organizacji, zachowania organizacyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi.

Wykładane przedmioty: Psychologia zachowań pracowniczych, Trening społecznych umiejętności menedżerskich, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Budowanie zespołów, Rekrutacja, selekcja, rozwój i kariera, Zachowania organizacyjne, Techniki badań społecznych