dr Piotr Plichta

Rodzice dzieci z tzw. specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole – co warto pamietać a o czym się zapomina

Referat będzie poświęcony relacjom nauczycieli z rodzicami. Zostaną przedstawione zarówno uwarunkowania tych relacji jak i praktyczne sposoby ich wzbogacenia. W szczególnym stopniu uwaga będzie poświęcona sytuacji rodziców uczniów z tzw. specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (przede wszystkim uczniów z niepełnosprawnościami). Relacje, to nie tylko współpraca ale również pomoc i wsparcie dla tej szczególnej grupy rodziców i opiekunów. Warto również podkreślić, że rodzice takich dzieci mogą być źródłem cennej dla nauczycieli wiedzy. W świetle badań, praca w takim obszarze stanowi dla nauczycieli niemałe wyzwanie.

Biogram:

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogki, pedagog specjalny, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego i pracownik naukowy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Autor i współautor ponad 80 publikacji naukowych. Członek i kierownik zespołów badawczych zajmujących się problemtyką niepełnosprawności, szczególnie intelektualnej, zdrowia publicznego, stresu i wypalenia zawodowego w profesjach pmocowych, korzystania z nowych mediów i agresji elektronicznej. Uczestnik międzynarodowych sieci naukowych zajmujących się problemem cyberprzemocy (COST IS801) oraz wpływu wyglądu na funkcjonowanie społeczne młodzieży (COST IS1210). Członek Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego, uczestniczy w pracach Zespołu Pedagogiki Specjalnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN i Polskiego Towarzystwa Pedagogów Specjalnych. Współpracuje z licznymi podmiotami w obszarze zainteresowań naukowych, w tym z placówkami edukacyjnymi i ośrodkami doskonalenia nauczycieli. Prowadzi działalność ekspercką na zlecenie instytucji centralnych i samorządowych.