Instytut Języka Angielskiego Gama College sp. z o.o. (dawniej Gama-Bell)

Rodzaje kursów: Wszystkie poziomy zaawansowania dla dzieci (6-8) i (9-12) młodzieży (13-15) – (16-19) i dorosłych 19+ z gwarancją postępów w nauce. Szkolenia pracowników firm i instytucji. Warsztaty angielski plus muzyka, plastyka, teatr i dziennikarstwo. Intensywne kursy letnie z możliwością zakwaterowania. Wyjazdy edukacyjne do Anglii i na Maltę.

Opis: Gama College of English to renomowana placówka oświatowa wpisana na listę UM Krakowa. Miejsce jej dawnego partnera, The Bell Educational Trust w Cambridge, zajęła obecnie międzynarodowa organizacja Evaluation and Acreditation of Quality in Language Services z siedzibą w Londynie, działająca pod auspicjami Rady Europy (www.eaquals.org). Gama College, jako jedyna szkoła w Krakowie, posiada międzynarodowy znak jakości oraz prawo do wystawiania słuchaczom dyplomów EAQUALS Certificate of Achievement in English, uznawanych w całej Europie..

Budynek Gama College posiada pełną infrastrukturę potrzebną do prowadzenia kursów językowych na wszystkich poziomach zaawansowania dla dzieci, młodzieży i dorosłych, z wykorzystaniem bogatego zbioru materiałów pomocniczych, multimediów i Internetu. Obok kursów językowych, szkoła prowadzi warsztaty łączące naukę angielskiego z rozwijaniem pasji artystycznych. Na uczestników spoza Krakowa czekają komfortowe pokoje gościnne.

Na przestrzeni 25 lat działalności, do Gamy uczęszczało blisko 50 000 osób. Wiele z nich przygotowało się do testów FCE, CAE, CPE, które można zdawać w autoryzowanym centrum egzaminacyjnym na terenie szkoły.

Telefon

012 634-12-49, 634-12- 59

Adres

ul. Michałowskiego 4,

31-126 Kraków

Rok założenia

1989