Jak wybrać szkołę językową?

Wybór szkoły językowej

Prawdziwą umiejętnością jest wybór szkoły językowej, która spełnia twarde kryteria organizacji nauczania i najlepiej trafia w potrzeby uczniów. Jest to również niewątpliwie bardzo ważna decyzja. Podpowiemy Wam, na co zwracać uwagę przy wyborze szkoły językowej.

Referencje szkoły oraz jej doświadczenie

Zorientuj się, od jak dawna dana szkoła językowa istnieje na rynku i jak wygląda jej oferta skierowana do młodych słuchaczy. Dobra szkoła przez lata buduje swój know-how na własnych doświadczeniach i na pewno warto wybrać szkołę językową, która jest sprawdzoną placówką.

Nauczyciele

O sukcesie nauki stanowi w dużej mierze osobowość lektora oraz połączenie jego wiedzy językowej z przygotowaniem metodycznym i pedagogicznym. Szkoła językowa powinna więc starannie dobierać kadrę i zatrudniać nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz pasję do pracy. Wybierając szkołę językową, warto zwrócić uwagę, czy istnieje również możliwość wzięcia udziału w lekcji próbnej.

Pomysł na zainteresowanie dziecka nauką

Dobra szkoła językowa potrafi wpływać na motywację dziecka. Powinna być miejscem, które da się lubić. Czym kierować się więc przy wyborze szkoły językowej? Warto zwracać uwagę na przyjazną atmosferę oraz ofertę dodatkowych atrakcji takich jak konkursy, warsztaty, przedstawienia, projekty itp. Bardzo dobre efekty dają wszelkie dodatkowe formy kontaktu z językiem, jeśli więc szkoła językowa potrafi skutecznie zachęcić dzieci do samodzielnej pracy, np. do czytania książeczek w języku obcym, przygotowania prezentacji i projektów, to bardzo dobrze o niej świadczy.

Metody pracy z dziećmi

Mózg „nie uczy” się w stresie, a najtrwalsze efekty uzyskiwane są wówczas, gdy uczniowie są zmotywowani i otwarci na zdobywanie nowych umiejętności. Ważne jest więc, aby wybrana szkoła językowa tworzyła przyjazne środowisko, bogate w różnorodne bodźce, i stosowała takie metody pracy, które sprawią, że nauka języka obcego będzie ciekawym doświadczeniem.

Język obcy jest nie tylko zbiorem słów, lecz przede wszystkim umiejętnością, a jego istotą jest zdolność komunikowania się z innymi ludźmi. Jak wybrać więc szkołę językową? Pamiętajcie by sprawdzić, czy szkoła stwarza jak najwięcej okazji do aktywnego posługiwania się językiem obcym i kładzie nacisk na rozwijanie praktycznych umiejętności. Ośmiolatek powinien np. umieć przedstawić się, opowiedzieć o swojej rodzinie, kupić ulubione lody czy w razie potrzeby poprosić o pomoc.

Niezwykle ważne jest również systematyczne utrwalanie zdobywanych umiejętności. Szkoła językowa powinna dbać o to, by na każdych zajęciach wracać do wcześniej poznanych zagadnień, a zarazem o to by powtórki odbywały się w atrakcyjnej formie. Mamy więc prawo oczekiwać od szkoły językowej pewnej dozy kreatywności, a lekcje języka obcego zdecydowanie nie powinny polegać na monotonnym wykonywaniu kolejnych zadań z książki i zeszytu ćwiczeń.

Liczebność grup

Stawiając sobie pytanie, czym kierować się przy wyborze szkoły językowej, pamiętajcie, że istotna jest liczebność grup. W mniejszej grupie jest szansa otrzymać od lektora tyle uwagi, ile potrzebujesz i możesz aktywniej uczestniczyć w pracy na lekcji. Optymalna wielkość grupy to 6-8 osób, co zapewnia dobrą dynamikę zajęć i gwarantuje, że każdy będzie brać w nich czynny udział.

Dobór grup

Czym jeszcze kierować się przy wyborze szkoły językowej? Jeśli wysyłasz swoje dziecko na kurs, na pewno zwróć uwagę na dobór dzieci do grup – należy uwzględnić tu dwa aspekty: poziom zaawansowania i wiek. Poziom znajomości języka dzieci w tym samym wieku może się znacznie różnić, z kolei dzieci powinny uczyć się w grupach rówieśniczych, gdyż mają wtedy podobne zainteresowania i możliwości intelektualne.

Zaufanie budzi szkoła językowa, w której uczniowie przydzielani są do grup w oparciu o badanie umiejętności językowych. Dziecko powinno odbyć rozmowę z metodykiem, który oceni poziom jego umiejętności, a także dojrzałość szkolną. Starsi powinni również napisać test.

Program nauczania

Zastanawiając się, jak wybrać szkołę językową, warto mieć na uwadze, że profesjonalne szkoły opracowują własne programy kursów, które zawierają nowatorskie rozwiązania metodyczne. Programy te powinny być dostępne do wglądu dla rodziców i warto się z nimi zapoznać.

Materiały dydaktyczne

Dobra szkoła językowa nie ogranicza się do realizacji podręcznika kursowego.
Przy wyborze szkoły językowej kierujmy się też faktem, czy oferuje ona dostęp do czasopism, ciekawych książek oraz materiałów multimedialnych, dzięki którym uczniowie mogą wzbogacać swoją wiedzę, rozwijać zainteresowania i uczyć się przez zabawę.

Infrastruktura i sale lekcyjne

Wybór szkoły językowej to również wybór przestrzeni do nauki. Sale powinny być przestronne, bezpieczne i dopasowane, co jest szczególnie ważne w przypadku dzieci, aby miały zapewnioną możliwość ruchu, który jest ich naturalną potrzebą. Dobra szkoła językowa powinna także posiadać sprzęt multimedialny i umiejętnie korzystać z nowoczesnych technologii, które uatrakcyjniają zajęcia, nie mogą jednak zastąpić naturalnej komunikacji i kontaktu z nauczycielem oraz innymi uczniami.

Współpraca szkoły z rodzicami

Dobra szkoła językowa nie boi się kontaktów z rodzicami swoich uczniów. Wręcz przeciwnie – zachęca ich do współpracy i monitorowania postępów dzieci, a także do współdziałania w momencie pojawienia się ewentualnych trudności. Rodzice powinni być systematycznie informowani o postępach i nieobecnościach dziecka. W solidnej szkole językowej możesz oczekiwać raportów semestralnych, dni otwartych lub możliwości bezpośredniego kontaktu z nauczycielem prowadzącym oraz metodykiem szkoły. Zwróć na to uwagę podczas wyboru szkoły językowej.

Przewidywane efekty

Podczas wyboru szkoły językowej zwróć uwagę również na to, czy posiada ona ustandaryzowany system poziomów i jasno definiuje umiejętności, które uczeń powinien opanować w trakcie kursu na danym poziomie. Sprawdź także czy posiada narzędzia oceny postępów – na przykład w formie ustnego (w przypadku młodszych dzieci) lub pisemnego egzaminu końcowego. Uczniowie takiej szkoły czują progres i osiągają zamierzone cele.

Nadzór metodyczny nad kursem

Czujne oko metodyka jest niezbędnym warunkiem zapewnienia wysokiej jakości
w szkole językowej. Metodyk sprawuje nadzór nad pracą nauczycieli i powinien udzielić informacji w zakresie każdej kwestii dotyczącej kursu, w którym uczestniczysz Ty lub Twoje dziecko.

Rekomendacje i akredytacje

Dobra szkoła językowa może pochwalić się przynajmniej kilkuletnim doświadczeniem oraz akredytacją lub znakiem jakości PASE. Stowarzyszenie PASE jest jedyną na polskim rynku instytucją nadzorującą standardy jakości i przyznającą znak jakości szkołom językowym. Certyfikat PASE oznacza, że dana szkoła językowa z pozytywnym wynikiem przeszła wnikliwą inspekcję obejmującą wszystkie aspekty jej funkcjonowania i spełnia wszystkie wymogi PASE.

Akredytacja Kuratorium Oświaty przyznawana jest jedynie w zakresie kursów dla dorosłych. Warto więc także tymi kryteriami kierować się poszukując szkoły dla Ciebie lub Twojego dziecka. Pamiętaj, że wybór szkoły językowej to ważna decyzja, jeśli zależy Ci na efektach, którymi będziesz mógł się pochwalić.