O Radzie

 

Mamy zaszczyt poinformować, że działalność PASE w dziedzinie promowania jakości w nauczaniu języków obcych będzie wspierać Rada Programowa, w skład której wchodzą wybitni eksperci z zakresu kształcenia językowego jak również specjaliści z dziedziny zarządzania jakością.

Jest nam niezmiernie miło powitać w gronie członków Rady Programowej PASE:

Prof. zw. Dr hab. Hannę Komorowską, Uniwersyete SWPS

Prof. Jacka Pyżalskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Małgorzatę Pamułę-Behrens, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr Grzegorza Śpiewaka, Macmillan Polska

Jolantę Urbanikową, pełnomocnik rektora UW ds. realizacji Procesu Bolońskiego.