Kapelusze Lektora XI

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Zapraszamy nauczycieli języków obcych uczących na poziomie szkoły podstawowej, ponadpodstawowej oraz liceum, pracujących w szkołach publicznych, niepublicznych, prywatnych, społecznych oraz integracyjnych.

Wśród prelegentów 

prof. Katarzyna Karpińska-Szaj z UAM, dr Paweł Boguszewski z PAN, dr Patrycja Rzepecka z SWPS oraz dr hab. Joanna Nijakowska z UŁ 

Dysleksja, ADHD, zespół Aspergera, uczniowie uzdolnieni i cudzoziemscy, dzieci niesłyszące i niedowidzące.

W czasie konferencji najlepsi eksperci podzielą się swoją wiedzą na temat indywidualizacji procesu nauczania oraz opracowania metod i narzędzi nauki języka obcego dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  1. Niedzielny Poranek RDC – rozmowa z p. Anną Grabowską, autorką programu konferencji – dowiedz się więcej
  2. Język mózgu – rozmowa z dr hab. Pawłem Boguszewskim z Polskiej Akademii Nauk – dowiedz się więcej

Konferencja pozwoli odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania:

  • jak oceniać postępy osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

  • jak tworzyć własne materiały dydaktyczne

  • gdzie szukać już opracowanych narzędzi i metod, która ułatwią pracę z uczniem

Konferencja organizowana jest w ramach XI edycji Kapeluszy Lektora.

Nauczanie języka obcego osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych wymaga od nauczyciela dogłębnej wiedzy z wielu dziedzin, takich jak: metodyka, wychowanie czy terapia. Zakres wykorzystania tej wiedzy zależy od typu i stopnia niepełnosprawności lub specjalnych wymagań edukacyjnych danego ucznia.

Dydaktyka nauczania języków obcych nie dysponuje jednym określonym zestawem metod, których zastosowanie gwarantowałoby skuteczne nauczanie języków obcych uczniów z różnymi dysfunkcjami. Metody te oraz podejścia do indywidualnego ucznia są często wypracowywane w ramach współpracy nauczycieli języków obcych z wychowawcami, psychologami oraz ekspertami pedagogiki specjalnej lub też tworzone są przez samych nauczycieli na podstawie własnego doświadczenia i obserwacji, co sprawdza się w danym przypadku.

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MERYTORYCZNY

PATRONAT MEDIALNY

Regulamin wydarzenia dostępny tutaj.

Masz pytania?

Zadzwoń 22 226 39 69

Napisz pase@pase.pl