Konferencja Young Learners

Celem konferencji Young Learners jest zaprezentowanie najnowszych trendów w nauczaniu języków obcych dzieci w przedszkolach i szkole podstawowej. Uczestnicy w czasie bloków tematycznych będą mogli zapoznać się z  zagadnieniami dotyczącymi kognitywnego, senso-motorycznego i psychicznego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze szczególnym uwzględnieniem tych  aspektów, które mają bezpośredni wpływ na naukę języków obcych. Prelegenci przedstawią również nowoczesne metody i praktyczne przykłady pracy z dzieckiem na zajęciach językowych i opowiedzą, jak motywować dzieci do nauki języków obcych oraz jak wychować przyszłych poliglotów.