Masz jakieś pytania? 22 226 39 69 pase@pase.pl

Kontakt

Telefon

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z biurem PASE pod numerem 22 226 39 69

Adres

Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Jakości
w Nauczaniu Języków Obcych – PASE
ul. Juliusza Słowackiego 5/13 m. 102,
01-592 Warszawa
NIP: 584-10-65-667
REGON: 190248244

Administrator Danych – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Juliusza Słowackiego 5/13 m.102, 01-592 Warszawa, informuje, że dane osobowe ujawnione w powyższym formularzu kontaktowym przetwarzane będą wyłącznie dla celów kontaktowych.

Bez odrębnej zgody Państwa dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.