Prelegenci

prof. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj

Kierownik Zakładu Akwizycji Języka w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Autorka i współautorka wielu prac naukowych z dydaktyki językowej dotyczących m. in. nauczania języków obcych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, kształcenia nauczycieli języków obcych, rozwijania kompetencji czytania i pisania w języku obcym…czytaj więcej

dr hab. Paweł Boguszewski, Oxford University Press

Neurobiolog, adiunkt w Centrum Neurobiologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN I kierownik Pracowni Biologicznych Podstaw Zachowania w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Zajmuje się badaniem zachowania się oraz emocji i ich korelatów neurobiologicznych w modelach wykorzystywanych w badaniach biomedycznych. Interesuje się badaniami behawioralnymi zachowań afektywnych i eksploracyjnych oraz automatyzacją procesów analizy behawioralnej…czytaj więcej

Patrycja Rzepecka,
Pearson

Psycholog i psychoterapeuta dziecięcy. Przez kilka lat pracowała w szkołach zdobywając doświadczenie jako psycholog szkolny. Współpracuje m.in. z Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Fundacją SCOLAR oraz prowadzi własną praktykę. Prowadzi grupowe zajęcia umiejętności społecznych dla dzieci z trudnościami w zachowaniu, zajęcia z twórczego myślenia oraz z zakresu psychoedukacji…czytaj więcej

Edyta Borowicz-Czuchryta,
Oxford University Press

Magister pedagogiki specjalnej oraz absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej UMCS w Lublinie. Obecnie pracuje jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie i Gimnazjum w Skrobowie oraz jako wykładowca w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie na kierunku anglojęzycznym BA Tourism and Hospitality Management. Od kilku lat jest również doświadczonym Ambasadorem programu eTwinning…czytaj więcej

dr hab. prof. Joanna Nijakowska,
Uniwersytet Łódzki

dr hab. prof. UŁ Joanna Nijakowska jest pracownikiem Zakładu Pragmatyki Językowej, Instytutu Anglistyki, Uniwersytetu Łódzkiego (http://anglistyka.uni.lodz.pl/ZPJ?joanna_nijakowska), specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących przyswajania języka obcego, metodyki nauczania języka obcego oraz specyficznych trudności w uczeniu się; ma wieloletnie doświadczenie w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli języków obcych…czytaj więcej

Bożena Janiszewska,
Oxford Univeristy Press

Bożena Janiszewska, psycholog z pięćdziesięcioletnim stażem pracy. Wykładowca wyższych uczelni, współpracownik różnych ośrodków szkoleń i ośrodków doskonalenia nauczycieli, współpracownik WSiP-u; Współpracownik Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych; pracownik Poradni Psychologicznych dla Dzieci i Młodzieży, (badania psychologiczne, konsultacje, współpraca z rodzicami). Autorka publikacji książkowych i wielu artykułów…czytaj więcej