Witold Machlarz

A może czasem lepiej nie wiedzieć, że nasz uczeń ma specjalne potrzeby edukacyjne?

ADHD, zespół Aspergera, dysleksja, dysgrafia to zjawiska coraz bardziej powszechne w naszych szkołach, wymagające od nas nauczycieli posiadania odpowiednich umiejętności i podejmowania właściwych działań w klasie.

Kiedy czytamy zalecenia poradni psychologicznych i wytyczne władz oświatowych dotyczące pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zastanawiamy się, czy to wszystko rzeczywiście ma sens, czy jest możliwe do zrealizowania  i czy nie przyniesie odwrotnego skutku.

Z mojego doświadczenia jako nauczyciela języka obcego oraz osoby, która często obserwuje pracę innych nauczycieli wynika, że przynajmniej w części przypadków odpowiednie podejście i stosowanie prostych zasad znacznie poprawia komfort pracy i efekty nauczania.

Najważniejsze jest stworzenie uczniom z dysfunkcjami tzw. „bezpiecznej przestrzeni”, która pozwala im „normalnie” funkcjonować w ich subiektywnej rzeczywistości. Zasada ta w połączeniu z budowaniem odpowiednich relacji i atmosfery w klasie, stosowanie jasnych i prostych reguł gry, ograniczenie różnego rodzaju dystraktorów oraz  wnikliwa obserwacja i dyskretne reagowanie na to, co dzieje się w klasie, przynoszą niejednokrotnie znakomite rezultaty.

Zapraszam  na moją sesję, która odbędzie się podczas konferencji Nauczanie języków obcych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 21-go października w Warszawie, w czasie której podzielę się z Państwem swoimi spostrzeżeniami, przemyśleniami i zdobytym doświadczeniem w pracy z uczniami posiadającymi specjalne potrzeby edukacyjne.

Biogram:

członek zarządu Stowarzyszenia PASE, trener biznesu i rozwoju osobowego, absolwent Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim, studiów podyplomowych z Psychologii Biznesu i Zarządzania Ludźmi w Firmie na Akademii Leona Koźmińskiego oraz  Zarządzania Firmą Rodzinną (FBA) i Akademii Liderów w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Aktualnie doktorant na Wydziale Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego w  Warszawie. Przedsiębiorca i praktyk biznesu. Założyciel i wieloletni dyrektor zarządzający sieci szkół językowych English College. Certyfikowany międzynarodowy coach. Założyciel firmy szkoleniowo doradczej Human Excellence specjalizującej się w szkoleniach, coachingu i projektach doradczych z zakresu komunikacji, motywacji, umiejętności menedżerskich oraz nowoczesnego przywództwa.