Wrzesień – miesiąc poszukiwań szkoły językowej

Sztuką jest, znaleźć taką szkołę językową, która oferuje najwyższe standardy opieki, a także posiada profesjonalny nadzór merytoryczny.Co roku, głównie na początku i w połowie roku szkolnego, rodzice, studenci oraz wszyscy Ci, którzy chcą się uczyć języków obcych stają przed tym trudnym wyborem.

Prawdziwą umiejętnością nie jest wybór najdroższej czy najbardziej reklamowanej szkoły językowej, ale takiej, która spełnia twarde kryteria organizacji nauki i najlepiej trafi w potrzeby klienta. W decyzji może pomóc posiadanie przez szkołę certyfikatu jakości wydanego przez niezależne gremium. W Polsce organizacją taką są PASE – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych i europejska organizacja EAQUALS. To one standaryzują usługi, a ich certyfikaty są potwierdzenia najwyższej jakości pracy i profesjonalizmu szkoły.

Wybór szkoły
Dla wielu przyszłych słuchaczy decydującym kryterium wyboru jest cena. Warto jednak zwrócić uwagę nie tylko kryterium ceny, ale przede wszystkim na merytoryczną wartość kursów i starannie przeanalizować ogłoszenia. Należy upewnić się jak długi będzie kurs, ile minut zawiera godzina lekcyjna (w niektórych szkołach jest to 60 min, a w innych 45 lub 40 min) oraz jak liczna będzie grupa studentów.

Jest to tym bardziej istotne, gdyż dla osób, które mają problemy z komunikacją lub zwyczajnie boją się mówić, najlepsze są konsultacje indywidualne z lektorem lub native speakerem albo małe grupy. Osoby, które chcą podszkolić gramatykę oraz pisanie, mogą pozwolić sobie na uczestnictwo w zajęciach w większej grupie słuchaczy.

Udając się po informacje do wybranej szkoły warto zapytać o możliwość korzystania z biblioteki, dostęp do Internetu, pracę z komputerem i sprzętami multimedialnymi oraz możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielem. Takie udogodnienia w znacznym stopniu poprawiają skuteczność nauki.

Kontrola jakości
Ogromną rolę w procesie nauczania odgrywa lektor. To on, poprzez dobór konkretnych metod nauczania i form pracy na zajęciach, determinuje przebieg kursu i kreuje atmosferę na zajęciach, i na nim w ogromnej mierze spoczywa odpowiedzialność za wyniki. Dla dobra słuchaczy, w szkołach zrzeszonych, stale sprawdzane są kompetencje nauczycieli. Ważne są nie tylko posiadane dyplomy, ale również staż pracy oraz sposób nauczania, czyli umiejętność zainteresowania słuchaczy tematem zajęć i motywowania ich do pracy.

Inspektorzy PASE prócz wizytacji zajęć odbywają spotkania z uczniami szkoły. Mają wtedy dużo lepszy kontakt z nimi niż tylko poprzez  ankiety dotyczące samooceny postępu i odbioru zajęć. Ponadto, nauczyciele w każdej chwili mogą zostać poproszeni o sprawozdanie z pracy w grupie, postępach, tempie pracy i wykorzystywanych na lekcjach technikach pedagogicznych.
Dobra szkoła językowa na bieżąco sprawdza obecność i postępy uczniów, a na zakończenie nauki przyznaje świadectwa zgodne z europejskimi wymaganiami.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obych zrzesza najlepsze szkoły językowe w Polsce. Zachęcamy do zapoznania się ze standardami PASE już dzisiaj. Wybór szkoły PASE jest najlepszym wyborem!