Edyta Borowicz-Czuchryta, Oxford University Press

Wszystko co chcecie wiedzieć o projektach, ale boicie się zapytać

Nie byłoby nas nauczycieli, gdyby nie uczniowie… Oni są naszą motywacją. Oni sprawiają, że chcemy pracować, nawet jeśli są to uczniowie, którzy wymagają indywidualnej uwagi ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne. Niektórzy z nich są wyjątkowo zdolni, a inni mają trudności w uczeniu się spowodowane zaburzeniami pracy mózgu, ograniczeniami percepcji, problemami z przechowywaniem informacji… Dla nauczyciela jest to wyzwanie jak najlepszego zastosowania odpowiednich metod i technik nauczania. Nauczyciel musi sprostać zadaniom skutecznego i motywującego nauczania, mając świadomość, że jest kreatorem przyszłych sukcesów nie tylko językowych, ale i szkolnych swoich uczniów. W czasie spotkania wyruszymy w poszukiwaniu skutecznych metod i form nauczania języków obcych w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Czy metoda projektu przynosi oczekiwane efekty? Jakie projekty realizować i w jaki sposób? Nasze spotkanie będzie podróżą wirtualną przez różne sytuacje z jakimi spotykam się na co dzień w nauczaniu języka angielskiego uczniów z różnymi trudnościami. W moim doświadczeniu staram się, aby szkoła była jak teatr… gdzie wszystko może się zdarzyć.

 

Biogram:

Magister pedagogiki specjalnej i absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej UMCS w Lublinie. Obecnie pracuje jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie i Gimnazjum w Skrobowie oraz jako wykładowca w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie na kierunku anglojęzycznym BA Tourism and Hospitality Management. Od kilku lat jest również doświadczonym Ambasadorem programu eTwinning prowadząc szkolenia i warsztaty dla nauczycieli w kraju i za granicą. W pracy z dziećmi i młodzieżą bardzo sobie ceni metodę projektu. Jak twierdzi, projekt jest bardzo uniwersalną i elastyczną metodą wykorzystywaną w nauczaniu języka angielskiego. Za zrealizowane dotychczas międzynarodowe projekty uzyskała wiele Krajowych i Europejskich Odznak Jakości.  Swój warsztat dydaktyczny szkoliła również na kursie „Teaching English to Young Learners” na Uniwersytecie w Maryland uzyskując stypendium Ambasady Amerykańskiej. Przy współpracy z Ambasadą otworzyła Young Learners Resource Centre w Lubartowie. W 2017 roku została Nauczycielem Języka Angielskiego BAS Roku 2016 w konkursie zorganizowanym przez British Alumni Society  i Oxford University Press.